Thursday, September 5, 2013

Rau câu trái dừa

Ăn bánh bò mặn xong mình woắt xích lô  chạy xuống đây ăn tráng miệng rau câu dừa tươi ha...có mặn có ngọt, ăn vô cho thông cổ mát da nè

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...